ไม่มีหมวดหมู่

A windows-creator with his highest family Epitaph into an altar of one’s third 100 years post away from Lyon, France (CIL XIII

พฤศจิกายน 13, 2022

author:

A windows-creator with his highest family Epitaph into an altar of one’s third 100 years post away from Lyon, France (CIL XIII


thirteen. 2000) D Meters Ainsi que MEMORIAE AETERNE IUL I ALEXSADRI NATIONE AFRI CIVI CARTHAGINESI OMINI OPTIMO OPIF ICI ARTIS VITRIAE Qui VIX ANOS LXXV MENSEN V Becomes deceased XIII SENE ULLA LESIONE ANIMI Sperm COIUGE SUA VIRGINIA Spunk QUA VIX Sit ANNIS XXXXVIII Ex QUA CREAVIT FILIO III Et FILIAM Old boyfriend QUIBUS His OMNIBUS NE POTES VIDIT ED EOS SUPEST ITES SIBI RELIQUIT HUNC TUMULUM PONENDUM CU RAVERUNT NUMONIA Getting LLIA UXSOR Ainsi que IULIUS AL EXSIUS FILIUS Mais aussi IULIUS F ELIX FILIUS Mais aussi IULIUS Girl LONIUS FILIUS Ainsi que NUMO NIA BELLIOSA FILIA Item NEPOTES EIUS IULIUS Bien au(ci) Us IULIUS FELIX IULIU(S) (Alex) SANDER IULIUS GALON(ius) (Iuli) All of us LEONTIUS IULIUS Gal . . . IULIUS EONIUS P P CUR (et sandwich ascia) DEDICAV(erunt) Into comfort of dry and the endless recollections off Iulius Alexsander, a keen African away from Carthage, a great guy, a maker away from cup, exactly who stayed seventy-Wve years, Wve weeks and you can thirteen months. The guy existed without the quarrel with his maidenly wife for forty-eight decades, which have whom the guy fathered about three sons and a daughter, each of which offered him grandchildren which lasted him. Their revues des applications de rencontres musicales remains have been installed which tomb because of the their spouse, Numonia Bellia, and by their sons Iulius Alexsius, Iulius Felix, Iulius Gallonius, and his girl Numonia Belliosa, together with his grandchildren Iulius Aucius, Iulius Felix, Iulius Alexsander, Iulius Gallonius, Iulius Leontius, Iulius Gal . . . , Iulius Eonius.

14. A father, sister and relative try recognized Epitaph from Vienne, France (CIL XII. 1871) D Meters MINNI VENUSTI (De)C CIVITAT SOGION (ti)Otherwise Ainsi que SEXT MINNI Virtual assistant LERIANI FILI EIUS Mais aussi Intercourse(ti) (M)INNI QUINTILIANI MINNIUS VESTINUS EMERITUS COH XIII URB(anae) (D)ECURIO Lug VENUSTO (P)ATRI VALERIANO FRATRI (Q)UINTILIANO CONSO (br)INO KARISSIMIS POSUIT (et) Sub ASCIA DEDICA Habite To the spirits of the inactive and you can out of Minnius Venustus, magistrate of your own civitas Sogontiorum, as well as Sextus Minnius Valerianus, his man, and of Sextus Minnius Quintilianus. Minnius Vestinus, experienced of the 13th Metropolitan Cohort and you may magistrate off Lugdunum, lay this around his dearest father Venustius, to help you his sister Valerianus, and also to their relative Quintilianus, and you will faithful they when you are however underneath the hammer.

A purple slave acquisitions a tomb Epitaph plaque of mid-next millennium out-of Portus, Italy (Thylander 1952: A96) D Yards EUHODUS CAES N SER Et VENNONIA APPHIS LOCO EMPTO An excellent VALERIA TROPHIME FECERUNT SIBI Ainsi que LIBERTIS LIBERTABUSQUE EIUS POSTERIS Que EORUM Into the spirits of the dead

fifteen. An excellent Sicilian remaining in southern Gaul Epitaph of one’s 2nd century Advertisement out of Antibes, France (CIL XII. 178) C TULLIUS FLAVIANUS IULIAE CAELIANI DECURIONIS FILIUS LIBERTAE THALLUSAE DOMO CATINA Ex boyfriend PROVIN UXORI MERENTISSIMAE CIA SICILIA INCOLA ANTI VIVUS FECIT POLITANUS SIBI Mais aussi Gaius Tullius Flavianus, man away from an effective magistrate, of Catania in the province out of Sicily, a citizen foreigner when you look at the Antibes, place that it right up during his lives getting himself and also for Iulia Thallusa, freedwoman out-of Caelianus, his really deserving partner, over if you find yourself real time.

16. A person in this new emperor’s Germanic bodyguard into the Rome Epitaph toward a great stele of one’s mid-initially millennium offer off Rome, Italy (CIL VI. 8809/ILS 1726) POSTUMUS TI CLAUDI CAISAR AUG

They did which away from responsibility and faithful they while still within the hammer

CORPOR CUST DEC SYNEROTIS NAT UBIUS VIX An enthusiastic XXV H S E POS CAPITO DEC SYNEROTIS Her EIUS Old boyfriend COL GERM Postumus, member of brand new purple bodyguard of your emperor Tiberius Claudius, on squadron of Syneros, a keen Ubian of the birth. He lived twenty-Wve age. Right here the guy lays. Postumus Capito, his heir, from the Germanic bodyguard and you can regarding the squadron from Syneros, got which over.

17. Euhodus, servant your emperor, and you may Vennonia Apphis, who purchased that it unoccupied burial location from Valeria Trophima, performed which on their own, and their freedmen, and you will freedwomen, in addition to their oVspring.

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *