ABOUT US – TOPICBITCOIN

เว็บไซต์ TOPICBITCOIN คือเว็บบล็อกที่เผยแพร่ข่าวสาร หรือ เทคนิคลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency เช่น Cloud Mining โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์ไม่ได้อ้างอิงถึงใครเป็นพิเศษ ไม่มีเจตนาทำให้เว็บไซต์ใดเสียหาย หรือ เกิดผลเสีย โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์เป็นเนื้อหาเชิงเทคนิค วิธีสมัครสมาชิก เคล็ดลับการลงทุนส่วนตัวที่ผมคิดขึ้นมาจากตัวเอง และ ผู้อื่น นำมาปรับใช้ เพื่อหา Referrer จากเว็บไซต์นั้น ๆ ให้นักลงทุนบิทคอยน์ได้ทราบเทคนิค และ ไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคของตัวท่านเองโดยง่ายไม่ใช่เว็บไซต์แชร์ลูกโซ่ ไม่มีการดักหรือแอบแฝงลิงค์ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ ฮาร์ดแวร์ & ซอฟต์แวร์ ของคุณ

ประโยชน์ที่ได้จากเว็บไซต์นี้

  1. เนื้อหาภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยรูปภาพเนื้อหาเทคนิคที่ผมได้ศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ นำมาปรับใช้ และ เป็นเทคนิคที่มีผู้อื่นเผยแพร่อยู่แล้วบนโลกออนไลน์มากมายตาม Social Media
  2. ได้ทราบเทคนิค เว็บเทรด, Cloud Mining กระเป๋า Cryptocurrency จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีความหน้าเชื่อถือ
  3. คัดกรองเว็บไซต์ที่มีความหน้าเชื่อถือ ไม่มีเว็บไซต์ที่ดักหรือแอบแฝงลิงค์ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ ฮาร์ดแวร์ & ซอฟต์แวร์ ของคุณ
  4. สามารถติดต่อปรึกษากับทางเว็บไซต์ผ่าน LIne@ ส่วนตัว
  5. มีกลุ่มไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง Cryptocurrency ที่เป็นประโยชน์

เป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใดที่ต้องการให้ทางเราลงข้อมูล หรือ สนใจเขียนบทความข่าวสารอัพเดทเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือ บทความเพื่อหา Referrer ของคุณเอง สามารถทำได้เช่นกันโปรดอ่านกฎของเราอย่างชัดเจน

หากต้องการให้ทางเราเขียนบทความ

  1. เนื้อหาภายในเว็บไซต์ของคุณต้องมีที่อยู่ สามารถติดต่อได้ มีชื่อ-นามสกุลอย่างชัดเจน ข้อมูลไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ เป็นเว็บไซต์ที่มีความหน้าเชื่อถือต่อผู้อ่าน
  2. เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อนักลงทุน นักเทรด Crypto Altcoins

หากต้องการเขียนบทความเอง

  1. เนื้อหาของบทความ ต้องมีความยาว 700-1500 คำ ขึ้นไปนับโดย Microsoft word มีรูปภาพประกอบอย่างน้อย 2 รูป (ทำเอง)
  2. เนื้อหาบทความต้องมีความหน้าเชื่อถือ ไม่เป็นเว็บไซต์พวกเคลมบิทคอยน์ฟรี ทุกชนิด
  3. บทความคุณสามารถแนบลิงค์ My Referrer ของคุณได้ 1 ลิงค์

ติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์

หากเนื้อหาใดที่ผิดลิขสิทธิ์โดยที่คุณเป็นเจ้าของไม่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ สามารถแจ้งเราได้ที่ Line@

Line@ : http://bit.ly/2J6ASlz