Cryptocurrency

Decentralize คืออะไร

มิถุนายน 23, 2019

author:

Decentralize คืออะไร


Decentralize ถือว่าเป็นคำศัพท์ ที่ได้ยินบ่อยมาก ในแวดวงการคริปโตเคอเรนซี่ โดยเฉพาะบิทคอยน์ ซึ่งคำว่า Decentralize คืออะไร เราจะไปทำความรู้จักกัน

Decentralize เป็นแนวคิดระบบบล็อกเชน นั่นคือการลดความเป็นศูนย์กลางของระบบลง ทำให้ระบบที่ใช้แนวคิดนี้ไม่มีแม่ข่าย ไม่มีศูนย์กลาง เมื่อไม่มีศูนย์กลาง ก็จะปลอดภัยต่อการแทรกแซง หรือควบคุมข้อมูล พูดง่ายๆ ก็คือการยกเลิกการเก็บข้อมูลไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่เดียว แต่จะกระจายกันเก็บในเครือข่ายแทน ทุกๆ คนช่วยกันเก็บ ช่วยกันดูแล

คำถามก็คือ เมื่อไม่มีศูนย์กลางของระบบ แล้วจะมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างไร? ในเมื่อระบบแบบเดิมที่รวมศูนย์กลาง ข้อมูลทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา ระบบจะทำการตรวจสอบยืนยันข้อมูลให้อยู่แล้ว ซึ่งคำตอบมันก็คือการให้คนในเครือข่ายนั้นช่วยกันยืนยันครับ ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีข้อมูลชุดหนึ่ง ต้องการตรวจสอบว่าตรงกับที่ นาย ข. มีหรือไม่ ก็เอาให้นาย ค. ที่เก็บข้อมูลชุดเดียวกันตรวจสอบพร้อมกัน ก็จะรู้ผลแล้วว่า ข้อมูลในมือ มีความถูกต้อง ตรงกันหรือไม่

ดังนั้นจะเห็นได้เลยว่า ระบบ Decentralize นั้นเป็นระบบ ที่มีความปลอดภัยสูงมาก เพราะทุกคนทำหน้าที่ยืนยันกันเอง ไม่มีใครสามารถควบคุม หรือบงการระบบได้เหมือนกับระบบที่ใช้ศูนย์กลาง ส่งผลทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้ มีเสถียรภาพสูงมาก ซึ่งแนวคิดนี้ ถ้าเอามาใช้กับเงินล่ะ จะเป็นอย่างไร?

คำตอบก็คือ ค่าเงินจะมีเสถียรภาพสูงมาก เนื่องจากไม่ถูกแทรกแซงโดยใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่ยึดครองศูนย์กลางของระบบอยู่ และมีความปลอดภัยสูงมากด้วยเช่นกัน ซึ่งคำตอบของระบบ Decentralize ก็คือสกุลเงินคริปโตต่างๆ ที่เห็นในปัจจุบันนี่แหละ