ไม่มีหมวดหมู่

Quand autem during the turpes usus facultates suas consumat, hoc erit cum peccato; nec tamen each poenitentiam statum primum recuperabit

พฤศจิกายน 13, 2022

author:

Quand autem during the turpes usus facultates suas consumat, hoc erit cum peccato; nec tamen each poenitentiam statum primum recuperabit


Quand autem during the turpes usus facultates suas consumat, hoc erit cum peccato; nec tamen each poenitentiam statum primum recuperabit

Extremely Sent., lib. 4 d. 33 q. 3 an excellent. 2 advertisement 2 Ad secundum dicendum, quod, sicut dictum est, typical virtutis accipitur secundum proportionem circumstantiarum advertisement rationem rectam; ainsi que quia tempus est la de- circumstantiis, non est inconveniens aliquid non esse licitum uno tempore, quod est licitum vel virtuosum si alio tempore fiat; et ideo, quand when you look at the tempore quo Deus advertising multiplicationem generis humani vel cultus divini homines operi conjugali insistere volebat, aliquis proprio motu incorruptionem servasset, fuisset into the extremo diminutionis; quia abstinuisset a delectabili omni quando non debuisset; sed postea, facta multiplicatione humani generis vel colentium Deum sufficienti, low peccasset virginitatem servans etiam in the lege Moysi, vel when you look at the statu naturae integrae, lorsque homo non peccasset; nec fecisset contra praeceptum, quia multiplicatio poterat fieri each alios, sed super praeceptum.

Super Sent., lib. 4-d. 33 q. step 3 a good. 2 advertisement step 3 Ad tertium dicendum, quod condition ille virtutis quo virtus inside the actum suum exire possit, potest amitti sine peccato mais aussi cum peccato indifferenter; tamen recuperatur for every poenitentiam; sicut aliquis ditissimus magnificus potest challenge omnia sua pauperibus; ainsi que sic sine peccato suo ei eveniret quod in the actum exteriorem virtutis exire low poterit.

Mais aussi ideo virginitas, quae statum illum dicit virtutis into the quo virtus possit exire inside the actum; ainsi que for each peccatum amittitur inside the fornicatione, ainsi que sine peccato into the actu matrimoniali; nec unquam each poenitentiam recuperatur

Super Sent., lib. 4-d. 33 q. step 3 good. dos advertisement cuatro Advertising quartum dicendum, quod illud quod est materia virginitatis, potest esse when you look at the illis et celle-ci nullum habitum virtutis habent, sicut inside the pueris ante Baptismum, during the quibus est primus virginitatis gradus quem natura dedit; mais aussi sicut inside illis et celle-ci post tempus incorruptionem praedictam servare volunt, tamen sperm objetivo nubendi suo tempore, qui habent secundum virginitatis gradum, nec tamen dicuntur virgines nisi materialiter. Sed completa ratio virginitatis, prout est virtus, non est nisi within the illis et celle-ci habent best dating sites for Milf Sites singles electionem conservandi integritatem hactenus custoditam usque for the finem, sive sine voto, vel spunk voto; et haec electio perfecta esse low potest sine habitu informante ipsam. Au moment ou autem sit informis, erit actus virtutis sicut virtutem praecedens, sicut mais aussi de- aliis actibus virtutum contingit.

Et quia virginitas est principalissimum in the temperantia; ideo non habet actum exteriorem nisi ex consequenti; sed omnino usum exteriorem concupiscentiae cohibet

Extremely Sent., lib. 4-d. 33 q. step 3 an effective. dos offer 5 Ad quintum dicendum, quod temperantia, sicut within the step 3 Lib. dist. 33, qu. 3, art. 2 quaestiunc. step 1 dictum est, principaliter consistit in cohibendo delectationes; unde de principali intentione sua habet quemdam actum interiorem, scilicet electionem refrenandi concupiscentias; sed exteriorem low habet quantum post id quod est principale in ipsa, nisi for each accidens et ex consequenti, into the hoc scilicet quod aliquos actus exteriores adhibet post cohibendum a good delectationibus, quos magis imperat quam eliciat; sicut recedendo ab aspectibus concupiscibilium; uti enim delectationibus secundum mensuram rationis, est de secundaria intentione temperantiae.

Awesome Sent., lib. 4-d. 33 q. 3 an excellent. dos advertising 6 Advertisement sextum dicendum, quod ille et celle-ci habet unam virtutem, habet aliquo modo omnes; low tamen quantum advertising omne id quod est within the virtute; sicut qui habet liberalitatem, quandoque non habet magnificentiam quantum offer statum illum quo possit exire inside the actum exteriorem; et similiter et celle-ci habet temperantiam, non habet statum quem virginitas dicit propter imperfectionem; quamvis habeat id quod facit rationem virtutis within the virginitate; sicut e contrario propter perfectionem Christus habet caritatem, low tamen fidem, propter statum imperfectionis quem fides importat; etsi habeat quidquid est perfectionis ainsi que virtuositatis when you look at the fide.

Extremely Sent., lib. 4-d. 33 q. 3 a. dos advertisement 7 Ad fatuae virgines habere possunt, aliquis men utitur; low autem virginitate accepta secundum suam completam rationem.

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *