Cryptocurrency

ทำธุรกรรมด้วย Bitcoin ปลอดภัยจริงไหม ?

มิถุนายน 15, 2020

author:

ทำธุรกรรมด้วย Bitcoin ปลอดภัยจริงไหม ?


ทำธุรกรรมด้วย Bitcoin ปลอดภัยจริงไหม ?

Bitcoin คือ สกุลเงินดิจิตอล (Digital Currency) ใช้แทนด้วยอักษร BTC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 โดยผู้ใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakamoto โดยควบคุมและกำหนดให้มี 21,000,000 Bitcoin เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อทำงานบนระบบ Blockchain มีความมั่นคงของระบบสูง

 • Bitcoin ความปลอดภัยสูง และเพิ่มระดับความปลอดภัยเมื่อทำงานบน Blockchain
 • Bitcoin เป็น Decentralized (ไม่มีศูนย์กลาง) หรือเรียกว่า Distributed (ระบบกระจาย) ไม่สามารถทำการ Hack ได้อย่างแน่นอน
 • การทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคาร Centralized โดยทั่วไปสามารถถูก Hack ระบบได้เพราะมีศูนย์กลางเพียงจุดเดียว ปลอดภัยน้อยกว่า Bitcoin แน่นอน
 • ไม่มีหน่วยงานไหน สามารถแทรกแทรงและควบคุม Bitcoin ได้ และทุกคนบนโลกจะเป็นเจ้าของเงินดิจิตอล อย่างแท้จริงด้วย Private Key ของแต่ละคนทั่วโลก
 • ดังนั้น Bitcoin และ Blockchain เป็นทางเลือกด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดในตอนนี้

Transaction bitcoin

ปัญหาเงินเฟ้อ และค่าของเงิน ?

 • เงิน Fiat Currency ในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงเศษกระดาษ รัฐบาลกำหนดและประกาศให้ เงิน มีค่า ดังนั้นเงินถึงมีค่า เมื่อเกิดวิกฤติในประเทศใดสามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาเกินตัวเลขที่ใช้อยู่จะทำให้ค่าของเงินในประเทศนั้นลดลง เรียกว่า “เงินเฟ้อ” ในขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดก็ปรับราคาสูงขึ้นตาม
 • ทองคำ เป็นสิ่งที่มีค่า เพราะเป็นสิ่งที่หายากและตลาดมีความต้องการสูงมีในโลกจำนวนจำกัด
 • บิทคอยน์ คือ ระบบ Algorithm ที่คิดค้นขึ้นมาโดยจำกัดที่ 21 Million Bitcoin คนต้องการเยอะมูลค่าถึงสูงตาม เป็นสิ่งที่มีจำกัดไม่สามารถคัดลอกหรือทำขึ้นมาได้อีก หากนำมาใช้แทนเงิน ตัดปัญหาเรื่อง “เงินเฟ้อ” ได้อย่างถาวร
 • ดั้งนั้น บิทคอยน์ เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ดีกว่า Fiat Currency และจะเข้ามาแทนที่ในอนาคต
Cryptocurrency

การยอมรับ บิทคอยน์ ในระดับโลก ?

ปัจจุบันมีหลายประเทศรับรองให้ บิทคอยน์เป็นสกุลเงินหนึ่งในบรรดา Cryptocurrency อื่น ๆ ที่สามารถใช้ชำระเงินได้ตามกฏหมาย ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ยอมรับสกุลเงินบิทคอยน์ จีนยอมรับบิทคอยน์เป็นประเทศที่มีการขุดบิทคอยน์สูงมาก อเมริกาเก็บภาษีบิทคอยน์ แต่ก็ยังมีหลายประเทศที่ยังไม่รับรอง หรือในบางประเทศถึงกับแบนออกจากระบบ เช่น ไนจีเรีย บังกลาเทศ

 • ปี 2013 แม้กระทั่งในประเทศไทย บิทคอยน์ถูกแบนโดยแบงค์ชาติ
 • ปี 2015 แบ้งค์ชาติประกาศว่า บิทคอยน์ ไม่ผิดกฎหมาย และเตือนว่าเป็นสกุลเงินที่เสี่ยง
 • ปี 2017 เริ่มมีการผลักดันให้แบ้งค์ชาติยอมรับบิทคอยน์มากขึ้น
 • ปี 2018 กลต. ประกาศควบคุมการระดมทุนทุกรูปแบบ รวมทั้งระดมทุนด้วยเงินดิจิตอล (ICO)

หากมองในภาพรวมแล้วการที่ระบบเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนให้ทันต่อโลกภายนอกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องผลประโยชน์และผลกระทบที่จะมีผลต่อโครงสร้างภายในองค์กรณ์ที่แสวงหาผลประโยชน์ แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นจะมีรีรอที่จะปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย และด้วยนวัตกรรมใหม่ Bitcoin บน Blockchain ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน Cryptocurrency และสกุลเงินดิจิตอลอื่นในอนาคต

ใครคือเจ้าของเงินในกระเป๋าของคุณ ?

แน่นอนว่าเงิน Fiat Currency ในกระเป๋าของคุณ ย่อมเป็นของคุณ แต่นั่นก็ไม่ได้ถูกซะทีเดียว เพราะถ้าเงินนั้นเป็นของคุณ มันจะไม่ถูกควบคุมโดยธนาคารหรือองค์กรณ์ใด ๆ และหากเกิดวิกฤตการณ์ใดขึ้นจนถูกประกาศให้เลิกใช้ ไม่มีค่า ไม่สามารถใช้นอกประเทศได้ เงินที่ว่านี้ย่อมไม่ใช่เงินที่เป็นของคุณมันจะเป็นเศษกระดาษทันที

แต่มันจะดีกว่าไหม ถ้า บิทคอยน์ ไม่ถูกแทรกแซงควบคุมโดยธนาคารหรือองค์กรณ์ใด ๆ และคุณไม่ต้องไปผูกติดกับเพียงแค่ค่าเงินภายในประเทศ ทุกคนทั่วโลกใช้เงินสกุลดิจิตอลแบบเดียวกันหมด คุณเพียงถือ Private Key ไว้สำหรับการทำธุรกรรม ซึ่งปลอดภัยและเป็นเงินของคุณอย่างแท้จริง

Private_Key

Hack ระบบ Bitcoin ไม่มีทางทำได้ ?

ลืมไปเลยสำหรับการ Hack ระบบ Bitcoin เพราะคุณต้อง Hack Computer ไม่ต่ำกว่า ล้านเครื่องในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลย การทำธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยบิทคอยน์ในแต่ละครั้ง Transaction Bitcoin ที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงในระบบ เปรียบเสมือนว่าในเครือข่าย Blockchain ทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายจะมีบัญชีที่บันทึกข้อมูลเงินเข้าออกไว้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและมีข้อมูลเหมือนกันหมด หากต้องการ Hack ระบบ จะต้องทำการ Hack คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายในระบบ Blockchain ทั่วโลก

แต่ถ้าคุณพยายามทำการ Hack ไปได้ส่วนหนึ่งข้อมูลจะถูกตรวจสอบให้กลับไปเป็นข้อมูลจริงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงปลอดภัยและไม่มีใครโกงได้เพราะ Transaction Bitcoin  ทุกอย่างบันทึกไว้ที่ทุกคน ไม่สามารถคัดลอกหรือทำ Transaction ซ้ำ ๆ ได้หากถ้าตัวเลขในบัญชีทุกบัญชีไม่ตรงกันถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง จะถูกปรับให้เป็นจริงในที่สุด Bitcoin ที่ทำงานบน Blockchain จึงโปร่งใส โกงไม่ได้ ที่สำคัญบิทคอยน์นั้นไม่มีเงินจริงในบัญชีเป็นเพียงข้อมูลการบันทึกในการทำธุรกรรมเท่านั้น พร้อมกระจายข้อมูลเหล่านี้ไปทั่วเครือข่าย Blockchain ดังนั้นกระเป๋าบิทคอยน์ ของทุกคนจะมีข้อมูล Transaction Bitcoin นี้อยู่ทุกเครื่อง

การลงทุน ขุดบิทคอยน์ คืออะไร ?

แต่ก่อนมีการยืนยันการทำรายการเพียง 50 BTC แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้จ่ายด้วยบิทคอยน์มากขึ้น ในระบบ จึงมีจำนวน Transaction ที่มากขึ้นมาก ระบบต้องการการยืนยันการทำรายการให้รวดเร็วขึ้น จึงให้รางวัลสำหรับผู้ที่ใช้ทรัพยากรณ์ Computer + Graphic Card ของตัวเองพร้อมกับการเปิดโปรแกรมเฉพาะเพื่อประมวลผล เราเรียกสิ่งนี้ว่า “การขุดบิทคอยน์” ไม่พียงแต่ Computer ส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น แต่ยังมีบริการให้เช่าเครื่องขุดที่เรียกว่า Cloud Mining อีกด้วย เพื่อเสนอผลกำไรให้นักลงทุนได้รับกำไรด้วยกัน มีผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือหลากหลายรูปตั้งแต่ความน่าเชื่อถือสูงความเสี่ยงต่ำ ไปจนถึงความเสี่ยงสูงตามลำดับ